Koło łowieckie nr 104 "Ptaszkowo"

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie obok działań na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny łownej to kluczowe zadanie Zarządu Koła nr 104. Tylko w roku 2014 wydaliśmy ponad 60 tys. zł na działania chroniące pola. Koło powołało strażnika łowieckiego, który został wyposażony w samochód terenowy w sprzęt noktowizyjny i szperacze o zasięgu prawie 2 km. Ponadto dostarczyliśmy kilkudziesięciu rolnikom sprzęt do ochrony pól taki jak: środki pirotechniczne, zapachowe, siatkę ogrodzeniowa czy też pastuchy elektryczne.

W efekcie tych działań szkody zostały zminimalizowane. Jednak w razie wystąpienia szkody prosimy o składanie z wnioskiem kompletu dokumentów, co umożliwi niezwłoczne szacowanie i zdecydowanie przyspieszy wypłacenie odszkodowania:

 

  1. Tytuł prawny: odpis z księgi wieczystej, umowę dzierżawy, lub inny tytuł prawny do użytkowania gruntu
  2. Fragment mapy ewidencyjnej z wyrysowanym uszkodzonym obszarem uprawy
  3. Aktualny wypis z rejestru gruntów (ważny trzy miesiące)
  4. Upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli

 

Podstawa prawna żądania:

Art. 6 kc w zw. z art. 232 kpc (ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne).

 

Poniżej załączamy odnośnik do informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wilekopolskiego dot. wymaganych przy zgłoszeniu szkody dokumentów:

http://bip.umww.pl/portal?id=2362853

 


Zarząd Koła Łowieckiego nr 104